Languages:

OSO inCharge

Ofte stilte spørsmål

Før kjøp

Hvordan vet OSO Charge når strømprisen er lav?

OSO Charge har integrasjon mot Nord Pool spot API. Dette gjør at den får strømprisene for det neste døget ca. kl. 13 hver dag. Ved å aktivere smartstying i appen og velge «Auto», så vil den basert på maskinlæring flytte oppvarmingen til de timene i døgnet strømprisen er lavest. Her kan du også velge mellom 3 nivåer (lav, balansert, høy) for hvor stor risiko du ønsker å ta mtp kaldt vann.

Trenger jeg elektriker for å installere OSO Charge?

Spør etter OSO Charge hos din nærmeste rørlegger. Det vil også komme oppdatert informasjon på denne siden mtp. tilgjengelighet.

Er min gamle varmtvannsbereder støttet?Er min gamle varmtvannsbereder støttet?

Ettermontering er støttet på OSO SAGA S 200/300 og SX 200/300 som er produsert etter 26.09.2017.

Hvordan ivaretar dere personvernet?

Vennligst les vår Personvernerklæring her.

Kvalifiserer dette produktet for støtte fra ENOVA?

ENOVA tilbyr støtte for installasjon av smarte varmtvannsberedere.

Du kan kjøpe en støttet OSO SAGA S eller SX bereder i dag, og få ettermontert OSO Charge innen 20 måneder etter, for så å samle dokumentasjon på begge installasjonene og få støtte på 35% av totalkost, inntil 4.000 kr. Dette gjelder støtteordningen for «Smart varmtvannsbereder».  

Les mer om den her: https://www.enova.no/privat/alle-energitiltak/smart-varmtvannsbereder/ 

OSO Charge kan ettermonteres på SAGA S eller SX som er produsert etter 26.09.2017, og hvis man da ikke rekker å få installert OSO Charge innen 20 måneder etter, kan OSO Charge inngå som ett av produktene når man søker støtte fra ENOVA under ordningen: «Smart strømstyring for bolig». Denne ordningen gir støtte på opptil 10.000 kr, men krever at man bl.a. styrer to laster i hjemmer (eks. smart elbillader og smart bereder).  

Les mer om kriteriene for denne ordningen her: https://www.enova.no/privat/alle-energitiltak/smart-stromstyring/ 

Har dere API?

Ved installasjon og oppsett

Jeg får ikke overført WiFi innstillinger så OSO Charge kommer på nett, hva gjør jeg feil?

SSID (nettverksnavn) og passord som inneholder «&», «$» eller norske særtegn (æ,ø,å) er ikke støttet. Noen OSO Charge har en firmware-versjon der den har utfordringer med lange SSID eller passord og noen spesialtegn. Hvis det er tilfellet,  kan det løses ved å dele internett fra telefonen din (gi det et enkelt navn og  passord). Prøv så å koble til dette nettverket. Når knappen på OSO Charge lyser kontinuerlig grønt er den på nett. Vent deretter ca. 10 minutter for at den skal oppdatere seg (den vil laste ned og oppdatere til nyeste firmware).

Hva gjør jeg om telefonen min ikke klarer å scanne QR-koden ved oppsett av OSO Charge?

Noen mobiltelefoner har problemer med å scanne den lille QR-koden som er klistret på siden eller på baksiden av dekselet på OSO Charge. Derfor ligger det en større QR-kode i esken eller klistret på manualen. Kontakt oss hvis du ikke finner denne.

Knappen på OSO Charge blinker, hva kan være galt?

Sjekk manualen for hva de forksjellige intervallene for blink kan bety. Hvis du har montert OSO Charge på en SAGA SX – Xpress bereder, så sjekk at kun nedre termostat er justert til 90 grader. Den øvre skal stå på 70 grader.

Jeg har installert OSO Charge og aktivert smartstyring, men den varmer opp når strømprisen er høy. Hva er galt?

OSO Charge bruker 3 dager på å lære seg forbruksmønsteret, og vil deretter begynne å optilmalisere mot Nord Pool spot.

I appen ser det ut som jeg bare har 40 graders vann, er det en bug?

Til venstre i øvre halvdel av appens hovedside vil du ofte se et tall som er høyere enn størrelsen på varmtvannsberederen din. Det er fordi vi varmer opp vann til ca. 75 grader og blander det med kaldtvann på vei ut av berederen igjen før det når f.eks. dusjen. De fleste av oss bruker varmtvann på ca. 40 grader og vi har derfor valgt å vise hvor mange liter 40-graders vann du kan få ut av berederen på det tidspunktet du sjekker appen.

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Vi vil gjerne hjelpe. Send oss en henvendelse og vi vil svare deg innen 24 timer.
Du når oss også på telefon +47 32 25 00 00