Languages:

Nyhet: Solar modus

– Sol på tanken gir penger i banken

Nå kommer en ny funksjon for solceller, som vil gjøre Norges kanskje smarteste varmtvannsbereder enda smartere!

Smartbereder med soleklar fordel

Endelig er den spennende funksjonsoppgradering til smartberederen OSO Charge her, nemlig Solarfunksjonen. Ved å koble opp OSO Charge til solcelleanlegget i boligen, vil man med den nye funksjonen i OSO InCharge-appen få smartstyring av solproduksjon koblet opp mot oppvarming av vann i husholdningen. 

Battery RGB

Lagrer solenergien i berederen så du får gratis varmtvann

Money rgb

Du slipper å kjøpe strømmen tilbake senere og betale nettleie

 

Graph rgb

Registrerer overproduksjon og kan forhindre utkobling av solcelleanlegget

oso incharge app

Kort fortalt så har OSO Charge en intern målekrets som måler spenning, strøm og frekvens. Ved overproduksjon av strøm vil spenningen internt i husstanden øke, og dette vil Charge registrere. OSO Charge bruker historiske data og kunstig intelligens til å lære seg når du har overproduksjon og skrur på varmtvannstanken. 

I appen vil overproduksjon vises ved at søylene bli røde og du kan lese av hvor mye energi som har blitt lagret på grunn av overproduksjon (høy spenning). 

OSO Charge får dessuten prognose for solproduksjon neste dag basert på dataene du la inn for ditt solcelleanlegg. Om det er estimert lite eller ingen solproduksjon, vil enheten kjøre oppvarming basert på prisoptimalisering mot Nord Pool spot. Ved å koble smartberederen opp mot solcelleanlegget får man en smart dynamikk mellom produksjon og forbruk (styring), som gir en lavere strømregning.

Muligheter med OSO Charge Solarfunksjon:

  • Utnytt egenprodusert energi til å produsere varmtvann og få maksimalt ut av solcelle investeringen. 
  • Smartstyringen som gjør berederne til termiske blå batterier. Lagre solenergien i beredere og få gratis varmtvann. 
  • Charge kobler inn beredere og lagrer energi når den registrerer overproduksjon i fra solcelleanlegg. Bidrar til å forhindre utkobling av solcelleanlegg. 
  • Utnytt egenprodusert energi når solcelleanlegget produserer mest, ved å lagre energien selv, slipper du å kjøpe den tilbake senere og betale nettleie.
smart varmtvannsbereder med ui
Solcelle smartstyring bereder

Testpanelets dom

Så langt har den nye funksjonaliteten kun vært tilgjengelig for et lite testpanel og tilbakemeldingene er klare: Dette er spennende! 

Ved hjelp av tilbakemeldingene fra testpanelet har vi sørget for at Solarmodusen fungerer optimalt. Solarmodusen legges automatisk til i OSO InCharge-appen, så brukeren trenger ikke å gjøre noe for å få denne funksjonen tilgjengelig i appen. 

Etter installering av OSO InCharge-appen kan brukeren selv velge grad av interaksjon og påvirkning. Man kan gjøre mange tilpasninger, øke risikoprofil, integrere appen inn i eget smarthus-API og mye mer, men man kan også bare legge vekk telefonen og la alt gå av seg selv. Systemet er nemlig satt opp med et standardisert oppsett som gjør at OSO Charge automatisk bruker prisoptimalisering uten behov for ytterligere modifikasjon. 

Merk: Solarfunksjonen er et tilleggsabonnoment

Hva er OSO Charge?

Smartberederen Saga Charge er en videreutvikling av Norges mest populære varmtvannsbereder: OSO SAGA STANDARD. Saga Charge kommer med et smartstyringspanel som bruker historiske forbruksdata og kunstig intelligens til å lære seg husholdningens behov for varmtvann, og tilpasser oppvarmingsmengden deretter. Ved bruk av prisoptimalisering (mot Nord Pool spot) vil OSO Charge varme vann når prisen er lav. Dermed får man tilstrekkelig med varmtvann til lavest mulig pris. Smartere varmtvann, rett og slett.

Med appen OSO InCharge kan brukeren blant annet aktivere smartstyring, sette på dvalemodus og følge med på forbruksdata. Når Solar-funksjonen er lansert, vil brukeren også kunne gjøre egne tilpasninger i appen for å kunne utnytte egenprodusert solenergi.

Smartstyringsenheten som leveres ferdig sammenkoblet med OSO Charge, kan også ettermonteres på SAGA STANDARD og SAGA XPRESS (produsert etter 26.09.2017). 

Saga Charge varmtvannsbereder
MaxiCharge_TankCloseup+Kum_0324

OSO Maxi Charge

Det er også mulig å få Solarfunksjonen tilgjengelig på vår industribereder Maxi Charge. Med industriberedere er potensialet for besparelser enda større!

Lagringskapasitet

  • 300 l = 21 kWh
  • 400 l = 28 kWh
  • 600 l = 42 kWh
  • 1000 l = 70 kWh

OSO InCharge

Mobil-appen gir deg enkel styring og oversikt. I appen kan du blant annet aktivere smartstyring, se varmtvannsnivå, sette på dvalemodus og følge med på historiske forbruksdata.

Unngå de dyreste timene ved å flytte oppvarmingen av varmtvann til andre tider på døgnet. På denne måten kan du både spare penger og avlaste strømnettet. Saga Charge og Charge Retrofit gjør dette automatisk ved aktivering av smartstyring og har integrasjon mot Nord Pool spot.

oso maxi charge mockup