Languages:

Varsle OSO Hotwater

Her kan du varsle om kritikkverdige forhold. Du må ikke skrive navnet ditt om du ønsker å være anonym.
 
Varsling er å si fra om kritikkverdige forhold, som brudd på lover, regler, etiske retningslinjer eller hva som etter alminnelig oppfatning er forsvarlig/akseptabelt, til noen som kan gjøre noe med det.
 
Hva det kan varsles om
Det gjelder saker i OSO Hotwater som:
 
– mobbing eller trakassering
– diskriminering
– økonomiske misligheter
– brudd på OSO’s etiske retningslinjer (Code of Conduct)
– fare for liv og helse
 
Dette er eksempler på hva det kan varsles om og er ikke ment som en fullstendig opplisting.
 

Saker blir mottatt på varsel@osohotwater.com og vil bli tatt opp i varslingsutvalg som normalt består av hovedverneombud, HR-sjef og kvalitetssjef.