Languages:

OSO > Artikler

OSO først i Europa med NANOPUR isolasjon

Reduserer varmetapet ytterligere og øker forspranget til konkurrentene.

NANOPUR™ er polyurethane skumisolasjon som benytter et ultra-lavt GWP (Global Warming Potential på 1), ikke-brennbar (iht. ISO 3582), svært energieffektivt blåsemiddel. NANOPUR™ gir betydelige fordeler ift. Pentane (brukt i fjernvarmerør etc.), og øker isolasjonsverdiene med >10 %. Ved bruk av stålmantel er termisk aldring så godt som ikke-eksisterende. Alle OSO produktserier med unntak av FLEXI og MAXI er utstyrt med den revolusjerende isolasjonskvaliteten som sikrer markedets laveste varmetap for OSOs produkter og gir store ENØK besparelser for brukeren. Eksempelvis vil en 200 liter standard bereder med NANOPUR™ spare over 500 kWh hvert eneste år i forhold til en bereder isolert med GLAVA.

På DELTA serien er samtlige varianter utstyrt med VACUUM paneler – den ultimate isolasjonen VACUUM er >10 x bedre enn tradisjonelle alternativer. DELTA har takket være kombinasjonen av NANOPUR™ og VACUUM det laveste varmetapet av alle beredere i Europa og en ErP A-rating for alle modeller.

Andre artikler: