Languages:

OSO Saga Charge

Saga Charge vil lære seg husstandens forbruk og varme vannet når strømprisen er lav. På den måten er varmt vann tilgjengelig når det trengs, og det til en billigst mulig penge. I tillegg er det mulig å sette berederen i dvalemodus. Huseier kan enkelt følge med på varmtvannsnivå og -forbruk i appen OSO inCharge.

Gode grunner til å velge en
smartbereder fra OSO:

Klokke

Varmer vannet når prisen er lav
Automatisk prisoptimalisering integrert mot Nord Pool spot

Dusj

Lærer seg ditt forbruk
Gjennom maskinlæring og historiske data for energiforbruk

Mennesketelefon

OSO InCharge-appen
Lar deg sette berederen i dvalemodus når du ikke er hjemme

Saga S Charge 200 snitt side e1704367333683Saga S Charge 300 snitt side e1704367319695
SpesifikasjonS Charge 200 – 2 kW/1x230VS Charge 300 – 3 kW/1x230V
ProduktserieS ChargeS Charge
NRF800 0001800 0002
Produktnavn200 - 2 kW/1x230V300 – 3 kW/1x230V
Volum/L355539
Dia x Høydeø570x1260ø570x1710
Kapasitet personer3,55,5
V-40°C-L194281
Varmeavgivelse W6686
Klassifisering ErPCC

Fordeler