Languages:

Uncategorized

999999999.20201204142515647.999999999.202012041425156475wssh

OSO relanserer tre berederserier med forbedret ytelse og enda lavere varmetap

OSO Hotwater er opptatt av at produktene deres skal være ledende i markedet, både her i Norge og internasjonalt. De nye Optima-, Wally- og Versa-berederne, som nå står klare til å bli lansert, innfrir dette målet med glans. OSO Hotwater er i dag landets ledende leverandør av varmtvannsberedere, med en markedsandel på mellom 60 og …

OSO relanserer tre berederserier med forbedret ytelse og enda lavere varmetap Les mer »

covid 19

Slik håndterer vi Coronaviruset

Til våre kunder og leverandører. Vi følger aktivt med på COVID-19/Coronavirus-situasjonen, og har igangsatt flere tiltak for å sikre kontorene og produksjonen. Vi ønsker med dette å informere om noen av forholdsreglene vi tar/har tatt. Følge opp offentlige helseinstanser: Vi har opprettet et eget team dedikert til oppfølging av situasjonen, og har etablerte prosedyrer for …

Slik håndterer vi Coronaviruset Les mer »

erp directive labelling

ErP Lovgivningen – en praktisk innføring

ErP lovgivningen (Energy-related Products) er et viktig verktøy i EUs arbeid for å oppnå 20 % energi-effektivisering innen 2020, et delmål på vei til et nullutslippssamfunn. ErP omfatter bl.a. varmtvannsberedere, energikilder og styringssystemer for varmeanlegg, og alle produsenter er lovpålagt å følge ErP for å kunne omsette produkter på det Norske markedet. Første fase av …

ErP Lovgivningen – en praktisk innføring Les mer »

saga serien e1642770589454

Store endringer i OSOs sortiment

ErP lovgivningen medfører strenge krav til bl.a. varmtvannsberederes isolasjonsegenskaper. OSO er første berederprodusent i Norge som har alle produkter iht. kravene. ErP lovgivningen (Energy-related Products) er et viktig verktøy i EUs arbeid for å oppnå 20 % energi-effektivisering innen 2020. ErP omfatter bl.a. varmtvannsberedere, energikilder og styringssystemer for varmeanlegg, og alle produsenter er lovpålagt å …

Store endringer i OSOs sortiment Les mer »

OSO lanserer SAGA serien

OSO lanserer en ny standard for varmtvannsberedere i Norge – SAGA. Med en rekke forbedringer som økt vannmengde, raskere nedtapping, bedret isolasjon og standard stuss for SOLAR eller varmtvann sirkulasjon, er SAGA i særklasse. SAGA serien er utformet med tidløs design som skjuler alle tilkoblinger og ventiler bak isolerte lokk. SAGA holder høy temperatur (75°C), …

OSO lanserer SAGA serien Les mer »

picture9 e1642770563992

OSO først i Europa med NANOPUR isolasjon

Reduserer varmetapet ytterligere og øker forspranget til konkurrentene. NANOPUR™ er polyurethane skumisolasjon som benytter et ultra-lavt GWP (Global Warming Potential på 1), ikke-brennbar (iht. ISO 3582), svært energieffektivt blåsemiddel. NANOPUR™ gir betydelige fordeler ift. Pentane (brukt i fjernvarmerør etc.), og øker isolasjonsverdiene med >10 %. Ved bruk av stålmantel er termisk aldring så godt som …

OSO først i Europa med NANOPUR isolasjon Les mer »